Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu konkursu - 10.01.2018 r.

11 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu nr RPWM.04.02.00-IZ.00-28-001/17.

Przyczyną zmian ww. Regulaminu jest konieczność wydłużenia terminu weryfikacji wymogów formalnych na skutek realizacji zadań przez IOK wynikających z przejęcia przez Województwo Warmińsko-Mazurskie praw i obowiązków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz przedłużającego się okresu oczekiwania na wniesienie poprawek przez Wnioskodawców.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.04.02.00-IZ.00-28-001/17 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawcy oraz pogorszeniem warunków naboru.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od 11.12.2017 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu - obowiązuje od 11.12.2017 r.

2018-01-10

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS