Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

10.1

Działanie 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy

zakończony     od: 2018-01-16 do: 2018-01-26
Wyniki naboru

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór dotyczacy projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego realizowanych w ramach Działania 10.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Nabór nr RPWM.10.01.00-IP.01-28-001/18

Termin, od którego można składać wnioski

16.01.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

26.01.2018 r.

Miejsce składania wniosku

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

ul. Głowackiego 28

10-448 Olsztyn

w poniedziałek w godzinach: 8.00-16.00

od wtorku do piątku w godzinach: 7.30-15.30.

Sposób składania wniosku

Procedura składania wniosków o dofinansowanie projektów opisana została w Rozdziale I ogłoszenia o naborze.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Powiatowe Urzędy Pracy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektów mogą być realizowane tylko instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót publicznych. 

Kryteria wyboru projektów

Warunki i kryteria wyboru projektów opisane zostały załączniku 4 do  ogłoszenia o naborze.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

60 518 464,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

-

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Dla naboru projektów w trybie pozakonkursowym nie przewidziano środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowych informacji dotyczących naboru wniosków o dofinansowanie udziela Zespół ds. Informacji i Promocji, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, pod numerami telefonu:

  • 89 522 79 55
  • 89 522 79 65

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS