Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie polityki spójności po 2020 roku

Komisja Europejska (KE) planuje w 2018 roku przedłożyć swoje propozycje dotyczące nowej perspektywy finansowej. W celu wypracowania tych propozycji, zwróciła się do osób zainteresowanych polityką spójności o wypełnienie przygotowanej przez nią ankiety – kwestionariusza on-line.

Kwestionariusz obejmuje m.in. takie kwestie jak:

  • preferencje co do zakresu interwencji przyszłych programów/funduszy polityki spójności,
  • ocena skuteczności obecnych interwencji,
  • ocena co do barier w realizacji celów obecnych programów/funduszy,
  • propozycje obszarów wymagających usprawnień i uproszczeń.

Jak zapewnia KE, odpowiedzi udzielone w kwestionariuszach zostaną uwzględnione podczas opracowywania kompleksowych propozycji dotyczących wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 roku oraz kolejnej generacji programów finansowych.

Konsultacje potrwają do 8 marca 2018 r.

Kwestionariusz został przygotowany w 23 językach UE i jest dostępny na stronie: Konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie polityki spójności.

 

Na jego wypełnienie potrzeba, zgodnie z informacją KE, maksymalnie 30 min.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS