Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wydłużenie terminu weryfikacji wymogów formalnych - 18.01.2018 r.

Informujemy o zmianie terminu weryfikacji wymogów formalnych w konkursie nr RPWM.01.03.04-IZ.00-28-002/17.

Zmiany dotyczą wydłużenia terminu weryfikacji wymogów formalnych wniosków o 30 dni.

 Z uwagi na dużą liczbę naborów na różnych etapach oceny oraz obowiązek doręczania pism wzywających Wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień/informacji na etapie weryfikacji wymogów formalnych (dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie) pismem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, termin przewidziany w Regulaminie konkursu na weryfikację wymogów formalnych wniosków wymaga wydłużenia o 30 dni tj. z 80 dni na 110 dni od dnia zamknięcia naboru.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.04-IZ.00-28-002/17 zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Pliki do pobrania

Pełna treść komunikatu

2018-01-18

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.