Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Lista projektów wybranych do dofinansowania – 22.01.2018 r.

16.01.2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia naboru pozakonkursowego nr RPWM.11.03.02-IZ.00-28-001/17. Projekt złożony na wezwanie Instytucji Organizującej Nabór otrzymał ocenę pozytywną i został rekomendowany do dofinansowania.

Pliki do pobrania

Lista projektów

2018-01-22

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS