Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wydłużenie naboru i zmiany w regulaminie – 23.01.2018 r.

22 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków do dnia 23 lutego 2018 r. oraz zamian w Regulaminie konkursu.

Zmiany zapisów Regulaminu konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/17 wynikają:

  1. z dostosowania zapisów Regulaminu konkursu do zapisów zaktualizowanych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014–2020 w zakresie katalogu wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych,
  2. ze zmiany decyzji w sprawie kierowania wniosków do całościowej oceny kryteriów merytorycznych punktowych,
  3. z zaktualizowania wykazu aktów prawnych związanych z przedmiotem konkursu poprzez dodanie „Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591),
  4. z doprecyzowania zapisów w definicji personelu projektu,
  5.  w związku ze zmianą w zakresie katalogu wyposażenia pracowni przedmiotów przyrodniczych zmianie ulega termin naboru wniosków o dofinansowanie projektu w formie elektronicznej na 23 lutego 2018 roku do godz. 15:00.
  6. w związku ze zmianą w zakresie katalogu wyposażenia pracowni przedmiotów przyrodniczych zmianie ulega termin naboru wniosków o dofinansowanie projektu w formie papierowej na 23 lutego 2018 roku do godz. 15:00.

 

Zmiany obowiązują od 22.01.2018 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2018-01-23

Zmiany w regulaminie

2018-01-23

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS