bezpłatne wibinarium
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Znaczące zmiany dla potencjalnych beneficjentów RPO

Zmieniliśmy zasady zabezpieczania umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

  • W projektach, w których wartość dofinansowania nie przekracza 10 000 000 zł, ustanawiane będzie jedno zabezpieczenie (np. weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową)
  • W projektach, w których wartość dofinansowania przekracza 10 000 000 zł, ustanawiane będzie zabezpieczenie w co najmniej dwóch różnych formach.

Zmiany dotyczą konkursów ogłaszanych od 22 stycznia 2018 r.,  jak również takich, które nie zostały jeszcze rozstrzygnięte - w tym przypadku, w celu zastosowania nowych zasad, Instytucja Ogłaszająca Konkurs (IOK), będzie aktualizować Regulaminy konkursów w powyższym zakresie.

 

Zmiany dotyczą konkursów w ramach:

Osi 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur.

Osi 3 Cyfrowy region.

Osi 4 Efektywność energetyczna.

Osi 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów.

Osi 6 Kultura i dziedzictwo.

Osi 7 Infrastruktura transportowa.

Osi 8 Obszary wymagające rewitalizacji.

Osi 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych.

 

Dodatkowo 26 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę zmieniającą treść Szczegółowego opisu osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Do najistotniejszych zmian należą:

  • podniesienie maksymalnego poziomu dofinansowania projektów w osi I – do 85 %, w zależności od zastosowanego schematu pomocy publicznej/ de minimis, co oznacza, że wsparcie staje się bardziej atrakcyjne i niezagrożone w tej kwestii konkurencją ze strony innych programów (np. krajowych);
  • zwiększenie maksymalnej wartości projektów w ramach poddziałań: 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP (do 1 mln zł) oraz 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu (do 3 mln zł.) co umożliwi beneficjentom realizację droższych i bardziej złożonych inwestycji;
  • zwiększenie dostępnej alokacji na poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R – dotychczas najbardziej popularne poddziałanie osi I. Dzięki tej zmianie dofinansowanie otrzymać będzie mogła większa liczba projektów;
  • zmiana konstrukcji poddziałania 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju – wnioskodawcy składać będą jeden wniosek aplikacyjny zamiast dwóch, dzięki czemu możliwa będzie jednoczesna realizacja inwestycji oraz części tzw. „miękkiej”;
  • usunięcie w całej osi obligatoryjnego warunku wzrostu zatrudnienia - obecnie ewentualne zwiększenie zatrudnienia w wyniku realizacji projektu przez beneficjenta będzie premiowane dodatkowymi punktami, nie będzie jednak obowiązkowe;
  • usunięcie warunku przeprowadzenia wcześniejszej analizy rynku przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałań: 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką oraz 1.3.5 Usługi dla MŚP, co ułatwi i skróci okres przygotowania dokumentacji konkursowej przez wnioskodawców.

Pliki do pobrania

Szczegółowy opis osi priorytetowej 1

2018-01-29

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 1

2018-01-29

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS