Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie na rozwój firmy - konkursy ogłaszane przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie zaprasza przedsiębiorców na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. Fundusze Europejskie na rozwój firmy- konkursy ogłaszane przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie.

 

Termin i miejsce spotkania

Termin: 21 lutego 2018 r. w godzinach  10.00- 13.15

Miejsce: Olsztyn Hotel Park Al. Warszawska 119

 

 Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest:

  • przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Olsztynie gpiolsztyn@warmia.mazury.pl do 19 lutego 2018 r. godz. 14:00.
  • potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

 

Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Zasada ta przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

 

Program spotkania

Spotkanie poprowadzą eksperci z Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, która pełni rolę Instytucji Pośredniczącej  części I Osi Priorytetowej Inteligenta Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Pierwsza część spotkania zostanie poświęcona  działaniom w ramach RPO WiM 2014-2020, Osi I wdrażanych przez WMARR S.A.

W drugiej części spotkania ekspert przedstawi ofertę  Regionalnego Funduszu Pożyczkowego (RFP) działającego w strukturach WMARR S.A.

 

Więcej informacji

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie: tel. 89 512 54 82/83/85/86, email: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

2018-02-01

Agenda spotkania

2018-02-01

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS