bezpłatne wibinarium
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Spotkanie informacyjne- Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe oraz 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

Na spotkanie zapraszamy:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
  • jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
  • jednostki zatrudnienia socjalnego,
  • jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty ekonomii społecznej oraz
  • wszystkie podmioty działające na postawie zapisów statutowych lub innych dokumentów w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy.

Termin i miejsce: 5 marca 2018r. w godzinach 10:00 – 13:45

Miejsce: Hotel Młyn, 82-300 Elbląg, ul. Kościuszki 132

 

Warunki uczestnictwa:

  1. przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy lpielblag@warmia.mazury.pl  do  28 lutego 2018r. do godz. 14:00,
  2. potwierdzenie mailowe zakwalifikowania się na spotkanie przesłane przez organizatorów spotkania (potwierdzenia wysyłane będą po zakończeniu rekrutacji).

 

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

 

Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

 

Program spotkania

Spotkanie poprowadzą przedstawiciele Instytucji Organizującej Konkurs – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W pierwszej części spotkania zostaną przedstawione założenia konkursu numer RPWM.11.01.01-IZ.00-28-002/18, a po przewie RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/18. Podczas potkania przedstawione zostaną informacje o najczęściej popełnianych błędach we wnioskach
o dofinansowanie projektu.

 

Więcej informacji:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu: tel. (55) 620-09-13/14/16 email: lpielblag@warmia.mazury.pl

Pliki do pobrania

Agenda spotkania

2018-02-05

Formularz zgłoszeniowy

2018-02-05

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS