bezpłatne wibinarium
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Spotkanie informacyjne w Olsztynie - dostęp do usług społecznych, w tym integracja ze społeczeństwem lokalnym Poddziałanie 11.2.3

Informacje o spotkaniu

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne w Olsztynie z Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe. Podczas spotkania przedstawione zostaną główne założenia konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/18.

Konkurs nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/18 jest konkursem rewitalizacyjnym/Cittaslow, co oznacza, że w ramach konkursu należy składać wnioski o dofinansowanie projektów stanowiących przedsięwzięcia rewitalizacyjne wynikające z lokalnych planów rewitalizacji miast, ponadto interwencja obejmie także uzgodnione przedsięwzięcia, zawarte w Programie rewitalizacji sieci miast Cittaslow.

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na następujące typy projektów:

  • TYP 1 – realizacja zintegrowanych usług aktywizacyjno-integracyjnych na rzecz rodzin
    z zastosowaniem co najmniej trzech form wsparcia (na podstawie indywidualnej diagnozy rodziny) w wskazanych Regulaminie konkursu.
  • TYP 2 – realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej
    z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez usługi streetworkera i animatora.*

*Typ projektu nr 2 może być realizowany jedynie w połączeniu z typem nr 1.

Szczegółowe informacje na temat podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, jaki miejsca realizacji projektu, znajdują się w podrozdziale 3.3 i 3.5 Regulaminu konkuru.


Termin i miejsce spotkania

22 lutego 2018 r. w godz. 10.00-13.30, w Olsztynie

Koszary Funka ul. Kasprowicza 4

REKRUTACJA  ZAKOŃCZONA !!!

Warunki uczestnictwa

1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 19  lutego 2018 r. godz. 10.00

2) potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania po zakończeniu rekrutacji.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa.

Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

 

Więcej informacji

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Koordynacji Promocji

tel. (89) 512 51 84 lub 512 54 84

Pliki do pobrania

prezentacja

2018-02-23

agenda spotkania

2018-02-06

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS