bezpłatne wibinarium
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Spotkania prezentujące główne założenia konkursu z poddziałania Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Olsztyn i Ełk

Zapraszamy na spotkania informacyjne poświęcone prezentacji głównych założeń konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/18 z Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (typ 1).
 

 • Olsztyn, 13 lutego 2018 r. w godz. 10.00–13.30, Sala Sesyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (sala nr 420), przy ul. Emilii Plater 1.
  Rekrutacja na spotkanie za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce: Weź udział w szkoleniach i konferencjach bądź telefonicznie pod numerem telefonu: 89 512 51 84 i trwa do 8 lutego 2018 r. do godz. 10:00.
   
 • Ełk, 14 lutego 2018 r. w godz. 10.00–13.30, Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, ul. Podmiejska 5.
  Rekrutacja na to spotkanie odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego w zakładce: Weź udział w szkoleniach i konferencjach i trwa do 9 lutego 2018 r. do godz. 14:00.

 

 

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na m.in:

 • projekty realizujące programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym, m.in. poprzez:

 • staże dla uczniów lub słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy,

 • wyposażenie uczniów lub słuchaczy w specjalistyczne kwalifikacje i umiejętności oraz kompetencje miękkie ułatwiające wejście na rynek absolwentom,

 • tworzenie klas patronackich w szkołach,

 • organizowanie kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi,

 • dopasowanie metod i treści kształcenia i szkolenia do zapotrzebowania rynku pracy,

 • tworzenie nowych  zawodów na użytek specyficznych zdiagnozowanych potrzeb firm z regionu (szczególnie w obszarach inteligentnych specjalizacji),

 • doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,
 • aktualizowanie wiedzy nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Regulamin konkursu

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS