bezpłatne wibinarium
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Rozmowy o żywności wysokiej jakości w regionie

Wypracowanie planu działań dla inteligentnej specjalizacji, zidentyfikowanej w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego jako żywność wysokiej jakości - to główny cel konferencji Innowacje w sektorze żywności, która odbyła się dziś w Hotelu Dyplomat.

Specjaliści z Komisji Europejskiej, Urzędu Marszałkowksiego, a także ze środowiska nauki i beznesu rozmawiali, w jaki sposób wzmocnić współpracę podmiotów skoncentrowanych wokół jednej z inteligentnych specjalizacji.

 - W sferze przedsiębiorstw nie odbiegamy od innych regionów. Mamy potencjał - powiedział podczas konferencji marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. Rozwój biznesu i nauki jest możliwy w dużej mierze dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. W osi Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, która w całości ukierunkowana jest na rozwój przedsiębiorczości w regionie przeznaczonych jest aż 320 mln euro

Przedstawiciele Komisji Europejskiej Marek Przeor i Anna Modzelewska odnieśli się do specyfiki naszego regionu. - Województwo warmińsko-mazurskie ma duży potencjał rozwoju. Komisja Europejska zauważa różnorodność regionów, dlatego nie narzuca nikomu w czym ma się specjalizować - mówił podczas swojego wystąpienia Marek Przeor. W kolejnych 10 latach KE będzie nadal kłaść duży nacisk na inteligentne specjalizacje. -  Będą one także w przyszłym okresie programowania. Jednym z elementów priorytetowych będzie współpraca nauki z biznesem. Obecny okres był czasem uczenia się - przekonywał Przeor.

Konferencja była także okazją do wymiany wiedzy na temat oferty badawczo-rozwojowej jednostek naukowych oraz parków technologicznych z regionu.

Spotkanie było wynikiem współpracy Samorządu Województwa ze Wspólnym Centrum Badawczym oraz Dyrekcją Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

 

 

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS