Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi - 20.02.2018 r.

Pytanie:

Model I obligatoryjnie zakłada realizację łącznie powyższych działań (a-b) związanych ze wsparciem każdego ucznia/słuchacza.

Czy to oznacza, że w projekcie realizowanym wg Modelu I każdy uczeń/słuchacz, który będzie objęty wsparciem w projekcie będzie poza objęciem diagnozą ( realizacja pkt a) zobowiązany do realizacji stażu zawodowego (spełnienie pkt b)?

 

Odpowiedź:

Tak.  Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/18: „Model I obligatoryjnie zakłada realizację poniższych działań (a-b):

a)           zdiagnozowanie ucznia/słuchacza pod kątem uzupełnienia jego umiejętności, kompetencji i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy/kontynuację nauki w celu skierowania go na staż zawodowy oraz kursy/szkolenia (o ile dotyczy), z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych wsparciem.

b)           realizacja staży zawodowych  dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy.

Ponadto, zgodnie z uwagą na str. 16 przedmiotowego Regulaminu: „Model I obligatoryjnie zakłada realizację łącznie powyższych działań (a-b) związanych ze wsparciem każdego ucznia/słuchacza.”

Oznacza to, że w projekcie realizowanym wg Modelu I każdy uczeń/słuchacz biorący udział w projekcie  musi obligatoryjnie zostać objęty diagnozą (realizacja pkt a) oraz jest zobowiązany do realizacji stażu zawodowego (realizacja pkt b).

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS