bezpłatne wibinarium
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Odważniej sięgać po unijne pieniądze

Najnowsze dane na temat stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego mówią same za siebie. Wartość podpisanych umów o dofinansowanie osiągnęła 40 proc. budżetu RPO WiM 2014–2020. Nasze województwo bardzo ciężko pracowało i przyspieszyło. Aby jeszcze bardziej zachęcić do składania wniosków marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin odwiedza powiaty i spotyka się z potencjalnymi beneficjentami.

 

Za sprawą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 gospodarka regionu ma być bardziej konkurencyjna. Aby tak faktycznie się stało, konieczne jest, aby wnioskodawcy odważniej sięgali po dotacje. – Jeszcze nigdy w historii nasze województwo nie uzyskało tak dużego wsparcia z Unii jak teraz. W obecnej perspektywie jest to aż 1,728 mld euro. Większość środków jest przeznaczona na rozwój przedsiębiorczości i projekty innowacyjne, łączące sferę biznesu oraz nauki. Na wsparcie mogą liczyć przede wszystkim małe  i średnie przedsiębiorstwa. Na ten cel przeznaczonych jest 320 mln euro – mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin, który na spotkaniach w Ostródzie i Elblągu zachęcał do jeszcze większej aktywności w pozyskiwaniu dofinansowania z RPO.

Przedsiębiorcy zainteresowani pieniędzmi unijnymi w pierwszej kolejności mogą kierować się do Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  w Olsztynie. Tam uzyskają m.in. wsparcie zwrotne w formie pożyczek na cele inwestycyjne i obrotowe, pożyczek z premią, poręczeń oraz funduszy inwestycyjnych. Podstawową cechą instrumentów finansowych jest to, że po ich wykorzystaniu odbiorca ostateczny musi zwrócić otrzymane wsparcie, dzięki temu środki trafiają z powrotem do puli.

 

Prościej, szybciej, skuteczniej

Aby ułatwić przedsiębiorcom ubieganie się o dotacje, w ubiegłym roku wprowadzono szereg usprawnień. – Zmiany dotyczą m.in. zmniejszania liczby załączników wymaganych przy składaniu wniosku o dofinansowanie, modyfikacji części kryteriów wyboru projektów oraz uproszczenia systemu komunikacji z wnioskodawcami poprzez wykorzystanie do kontaktu poczty elektronicznej, co pozwala na szybsze rozstrzygnięcia konkursów – wylicza marszałek Brzezin. Poza tym podniesiono pułap wartości dofinansowania, od którego niezbędne jest ustanowienie drugiego (tzw. twardego) zabezpieczenia czy zwiększono poziom dofinasowania we wszystkich poddziałaniach skierowanych do przedsiębiorców, realizowanych przez WMARR S.A.

Dla jeszcze większego wsparcia, ponad półtora roku temu w regionie uruchomiono Warmińsko-Mazurski System Finansowania Usług Rozwojowych dla Przedsiębiorstw, w ramach którego każdy mikro-, mały i średni przedsiębiorca może otrzymać nawet 80 proc. dofinansowania na usługi szkoleniowe dla siebie i swoich pracowników. System jest prosty i nie wymaga od przedsiębiorców składania wniosków o dofinansowanie, zaś po zrealizowanej usłudze następuje szybka refundacja środków. Dotychczas z dofinansowania na usługi rozwojowe skorzystało ponad 1150 przedsiębiorstw, które zrealizowało blisko 2,5 tys. usług na łączną kwotę prawie 10 mln zł.

 

Spotkania z ekspertami

- Wspólnie z Komisją Europejską przygotowaliśmy plan działań zmierzający do szybszego wdrożenia RPO. Zawiera on szereg rozwiązań upraszczających  Program i otwierających go na specyfikę regionu oraz potrzeby naszych beneficjentów. Przedsiębiorców, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o tych rozwiązaniach, ale także osoby, które dopiero przymierzają się do napisania wniosku, zapraszam na spotkania, które odbywać się będą w marcu i kwietniu w różnych miastach powiatowych – mówi marszałek Brzezin. Najbliższe z nich już 12 marca w Nowym Mieście Lubawskim, 14 marca w Olsztynie i 15 marca w Giżycku.

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS