Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 7.03.2018 r.

Gmina planuje termomodernizację budynku szkoły. Oprócz termomodernizacji planuje również wymianę źródeł ciepła z olejowego na pompę ciepła i fotowoltaikę. Jednakże z uwagi na niekorzystny układ dachu budynku szkoły, panele byłyby posadowione na budynku sali gimnastycznej, który znajduje się obok szkoły. Sala posiada płaski dach z dużym nasłonecznieniem, co sprawi że instalacja będzie efektywna.

 

Pytanie:

Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne, jeśli budynek sali gimnastycznej nie wymaga termomodernizacji, a przedmiotowy projekt nie będzie jej obejmował? Zostany wykorzystany jedynie dach sali. Ponadto sala gimnastyczna ma oddzielną kotłownię, która w ramach tego projektu nie będzie modernizowana.

 

Odpowiedź:

Odnośnie możliwości dofinansowania projektu w ramach Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych polegającego m.in. na wymianie źródeł ciepła z olejowego na pompę ciepła oraz fotowoltaikę Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, iż jest możliwość dofinansowania projektu, w którym panele fotowoltaiczne z uwagi na większy stopień efektywności instalacji posadowione byłyby nie na dachu budynku szkoły stanowiącym przedmiot projektu, a  na dachu budynku sali gimnastycznej znajdującej się w kompleksie szkolnym.

Obecnie do 30.03.2018 r. trwa nabór projektów  w ramach Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Schematu B. Jest to konkurs skierowany do sieci miast CITTASLOW Województwa Warmińsko-Mazurskiego obejmujący uzgodnione elementy przedsięwzięć zawartych w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Jednocześnie Departament EFRR informuje, iż zgodnie Z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w czerwcu 2018 roku planowany jest nabór projektów w ramach Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w dedykowanym dla Państwa Schemacie A.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS