Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Spotkanie dotyczące zwiększenia aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

Informacja o spotkaniu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na kolejne bezpłatne spotkanie informacyjne. Tym razem jest adresowane do zainteresowanych pozyskaniem środków unijnych, w ramach działania 11.1.1 oś XI Regionalnego Programu Operacyjnego – Włączenie Społeczne.
Podczas spotkania eksperci przedstawią założenia konkursu dla działania 11.1.1 (1 typ operacji) oraz funkcjonowanie generatora wniosków.

Termin i miejsce spotkania

18.02.2016 r. w godz. 10:00-13:00
w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. E. Plater 1, sala sesyjna nr 420. 

Dla kogo

  • Spotkanie jest zorganizowane dla wszystkich podmiotów działających na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy.

  • Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres gpiolsztyn@warmia.mazury.pl do 16.02.2016 r.Informacja o zakwalifikowaniu się do spotkania zostanie odesłana drogą elektroniczną. Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Olsztynie, tel. 89 512 54 82/83/85/86.
  • Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.Z jednej instytucji w spotkaniu mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby. Organizator zastrzega sobie weryfikację listy zgłaszanych uczestników.

Program spotkania

Podczas spotkania eksperci przedstawią założenia konkursu dla działania 11.1.1 (1 typ operacji)
oraz funkcjonowanie generatora wniosków.

10:00 – 10:15 Rejestracja uczestników spotkania.
10:15 – 10:30 Przywitanie uczestników. Przedstawienie oferty Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich oraz wprowadzenie w tematykę spotkania.
10:30 – 12:00 Przedstawienie założeń konkursu nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/16.
12:00 – 12:30 Pytanie i odpowiedzi
12:30 –13:00 Podstawowe informacje na temat funkcjonowania Lokalnego System Informatycznego (LSI MAKS2).

 

Więcej informacji

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn 
tel.: 89 512 54 82/83/85/86

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

2016-02-08

Agenda spotkania

2016-02-08

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.