Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Bezpłatne warsztaty konsultacyjne 11 kwietnia 2018 r. w Elblągu z poddziałania 2.2.2- kompetencje kluczowe ucznia

Informacje o spotkaniu

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty konsultacjne 11 kwietnia 2018 r. do Elbląga, które dotyczą planowanego konkursu w ramach Poddziałania 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty ZIT bis Elbląg.

Szczegóły  konkursu zamieścimy w kwietniu br.

 

Termin i miejsce spotkania

11 kwietnia 2018 r. w godzinach 10.30-14.30,

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Skrzydlata 1

 

Warunki uczestnictwa

1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 6 kwietnia 2018 r. do godz. 10.00,

2) potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania po zakończeniu rekrutacji.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy.

 

Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa.

Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

 

Więcej informacji

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Koordynacji Promocji, tel. (89) 512 51 84 

 

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS