bezpłatne wibinarium
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Ułatwienia dla wnioskodawców EFRR

W konkursach ogłaszanych po 30 kwietnia 2018 r. nie ma obowiązku składania papierowej wersji wniosku o dofinansowanie w 2 egzemplarzach. Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym)

Zmiany dotyczą konkursów w ramach:

  • Osi 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur (Działanie 1.1, poddziałania: 1.2.3, 1.3.1, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.4.1)
  • Osi 3 Cyfrowy region
  • Osi 4 Efektywność energetyczna
  • Osi 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów
  • Osi 6 Kultura i dziedzictwo
  • Osi 7 Infrastruktura transportowa
  • Osi 8 Obszary wymagające rewitalizacji
  • Osi 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych

Zobacz również

Nabory

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS