bezpłatne wibinarium
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Konsultacje społeczne regulaminu konkursu w ramach działania Aktywne i zdrowe starzenie się

Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu konkursu zamkniętego nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-002/18, dotyczącego interwencji w ramach Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się.

W ramach konkursu możliwe jest otrzymanie dofinansowania na realizację następującego typu działania:

  • Opracowanie i/lub wdrożenie programów zdrowotnych z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej

Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem załączonego formularza, przesyłając go do dnia 13 kwietnia br. do godz. 15:00 na adres e-mail: j.orzel@warmia.mazury.pl

 

  1. Projekt Regulaminu konkursu zamkniętego nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-002/18.
  2. Formularz zgłaszania uwag do Regulaminu konkursu.
  3. Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017–2021 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu. 

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS