Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Rozpoczęcie prac Komisji Oceny Projektu - 13.04.2018 r.

13 kwietnia 2018 r. rozpoczyna pracę Komisja Oceny Projektu nr RPWM.05.02.00-28-0005/17 w ramach kryteriów merytorycznych premiujących w ramach konkursu nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/17, Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania

Komunikat o rozpoczęciu pracy Komisji Oceny Projektu

2018-04-13

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS