Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Spotkanie informacyjne w Olsztynie, dotacje dla przedszkoli, 26 kwietnia 2018 r.

Informacje o spotkaniu

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - Dotacje dla przedszkoli. Na spotkanie zapraszamy wszystkie podmioty zainteresowane otrzymaniem dofinansowania w ramach Działania 2.1 z RPO WiM 2014–2020.

Podczas spotkania przedstawione zostaną główne założenia konkursu oraz na co można otrzymać dofinansowanie:

  • na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego,
  • na dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej,
  • na wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności

 

Termin i miejsce spotkania

26 kwietnia  2018 r. w godzinach 10.00-14.00,

Olsztyn, Koszary Funka, ul. Kasprowicza 4

 

Warunki uczestnictwa

1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 23 kwietnia 2018 r. do godz. 14.00,

2) potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania po zakończeniu rekrutacji.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa.

Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Więcej informacji o spotkaniu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Koordynacji Promocji, tel. (89) 512 51 84 

Pliki do pobrania

agenda spotkania

2018-04-16

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS