Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

12.2

Działanie 12.2 Działania w zakresie ewaluacji i badań - tryb pozakonkursowy

zakończony     od: 2016-02-24 do: 2016-03-16
Wyniki naboru

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór i wzywa do złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 12.2 Działania w zakresie ewaluacji i badań realizowanego z Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM).

Termin, od którego można składać wnioski

2016-02-24

Termin, do którego można składać wnioski

2016-03-16

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Departament Polityki Regionalnej
ul. Kościuszki 89/91, pokój 201, 10-554 Olsztyn

w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00,
od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Sposób składania wniosku

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej i papierowej, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, stanowiącą załącznik nr 2 do Instrukcji realizacji Pomocy technicznej w ramach RPO WiM 2014-2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • Województwo Warmińsko-Mazurskie/Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • ewaluacja

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 2 do szczegółowego opisu osi priorytetowej pomoc techniczna.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

654 500 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Nie dotyczy – tryb pozakonkursowy.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 do Instrukcji realizacji Pomocy technicznej w ramach RPO WiM 2014-2020.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór uchwały o dofinansowanie stanowi załącznik nr 6 do Instrukcji realizacji Pomocy technicznej w ramach RPO WiM 2014-2020.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie przewidziano środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

a.czajkowska@warmia.mazury.pl

tel. 89 521 93 74

Pliki do pobrania

Karta zmian do Instrukcji realizacji pomocy technicznej

2016-02-24

Załącznik nr 3 do szczegółowego opisu osi priorytetowej pomoc techniczna

2016-02-24

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS