Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu (aktualizacja Regulaminu konkursu) – 30.04.2018 r.

30.04.2018 r. Zmiana Regulaminu konkursu wynika z wydłużenia oceny formalno-merytorycznej, co spowodowane było pojawieniem się rozbieżności w interpretacji przepisów dotyczących kwalifikowalności wydatków. Po otrzymaniu stanowiska Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju możliwe było kontunuowanie oceny formalno-merytorycznej. Wydłużenie etapu oceny formalno-merytorycznej wpłynęło na brak możliwości rozstrzygnięcia konkursu  w planowanym terminie. Zmiany Regulaminu i ogłoszenia ww. konkursu dotyczą wydłużenia orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu z kwietnia 2018 r. na maj 2018 r. (§ 7 ust. 4). 


Zmiany regulaminu konkursu, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.), nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu i obowiązują od 30.04.2018 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2018-04-30

Ogłoszenie

2018-04-30

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.