Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 11.05.2018 r.

Pytanie

Czy w konkursie nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/18 istnieje obowiązek złożenia wraz z dokumentacją konkursową dokumentacji potwierdzającej skierowanie zapytania na potrzeby analizy rynku do 3 potencjalnych Wykonawców? Czy w obecnym naborze wystarczające jest przeprowadzenie procedury zapytania zgodnie z zasadą konkurencyjności, np. już na etapie realizacji projektu?

 

Odpowiedź

W obecnie trwającym konkursie nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/18 nie ma obowiązku złożenia wraz z dokumentacją konkursową dokumentacji potwierdzającej skierowanie zapytania na potrzeby analizy rynku do 3 potencjalnych Wykonawców. Kryterium pn. „Analiza rynku w celu konkurencyjnego wyboru podmiotu świadczącego usługi” zostało usunięte z Załącznika pn. „Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz z warunkami formalnymi w ramach Poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP” w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej. W obecnym naborze wystarczające jest przeprowadzenie procedury zapytania zgodnie z zasadą konkurencyjności na etapie realizacji projektu, co będzie przedmiotem weryfikacji na etapie realizacji projektu (weryfikacja wniosku o płatność lub podczas ewentualnej kontroli projektu).

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS