Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

III cząstkowa lista wniosków o dofinansowanie po pozytywnej ocenie wymogów i kryteriów formalnych – 21.05.2018 r.

Pliki do pobrania

Lista cząstkowa wniosków o dofinansowanie projektów, które przeszły pozytywnie ocenę kryteriów formalnych

2018-05-21

Lista cząstkowa wniosków o dofinansowanie projektów, które przeszły pozytywnie ocenę wymogów formalnych

2018-05-21

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS