Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana regulaminu konkursu – 21.05.2018 r.

Informujemy o zmianie Ogłoszenia i Regulaminu konkursu, a tym samym o przesunięciu orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu z maja 2018 r. na czerwiec 2018 r. Powodem zmian są: obowiązek doręczania pism wzywających Wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień/informacji na etapie oceny formalno-merytorycznej pismem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz problemy techniczne z Repozytorium danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, które jest narzędziem on-line służącym do udostępniania ekspertom dokumentów do oceny.

Pliki do pobrania

Uzasadnienie

2018-05-21

Regulamin konkursu

2018-05-21

Ogłoszenie

2018-05-21

Uchwała

2018-05-21

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS