Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wydłużenie terminu weryfikacji warunków formalnych – 23.05.2018 r.

Informujemy o podjęciu decyzji dotyczącej wydłużenia terminu weryfikacji warunków formalnych wniosków złożonych na konkurs. Planowany termin dokonania weryfikacji warunków formalnych to 8 czerwca 2018 r.

Wydłużenie terminu weryfikacji warunków formalnych wynika ze spiętrzenia zadań związanych z realizacją dwóch równolegle prowadzonych konkursów (w ramach Działania 2.1 i Poddziałania 2.2.1) oraz procesem ogłaszania trzeciego konkursu (w ramach Poddziałania 2.2.2).

Jednocześnie informujemy, że lista projektów, które spełniły warunki formalne i zostały skierowane do etapu oceny merytorycznej w ramach przedmiotowego konkursu zostanie opublikowana po zakończeniu weryfikacji warunków formalnych wszystkich wniosków, które wpłynęły na ten konkurs (w tym wniosków, które w wyniku skierowania do uzupełnienia/poprawy będą podlegały ponownej weryfikacji warunków formalnych).

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS