konferencja online
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Spotkanie informacyjne dotyczące działania 3.1 cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

Informacje o spotkaniu

Zapraszamy wszystkich potencjalnych wnioskodawców na bezpłatne spotkanie dla osób zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach naboru 3.1 cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

 

Spotkanie skierowane jest do:

  • jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń,
  • jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego,
  • organizacji pozarządowych,
  • instytucji kultury, rynku pracy,
  • jednostek naukowych,
  • uczelni.

W ramach spotkania do dyspozycji będą pracownicy Biura Projektów Cyfryzacja, którzy odpowiedzą na pytania związane z ubieganiem się o środki dostępne w konkursie.

 

Dofinansowanie można otrzymać na:

przedsięwzięcia ukierunkowane na rozwój (tworzenie nowych oraz podniesienie poziomu zaawansowania istniejących) e-usług publicznych (w relacjach A2B i A2C) bazujących na informacji sektora publicznego.

 

Cele działania realizowane w ramach następujących typów przedsięwzięć:

1. Budowa systemów informacji przestrzennej:

rozwój i integracja danych przestrzennych oraz budowa i rozbudowa platform informacji przestrzennej; digitalizacja, harmonizacja i uzupełnienie baz danych zasobów geodezyjno-kartograficznych; tworzenie inteligentnych przewodników/map.

2. Elektroniczne zarządzanie zasobami informacji sektora publicznego:

rozwój zasobów publicznych  poprzez digitalizację, udostępnianie, gromadzenie i zabezpieczanie z wykorzystaniem TIK; zinformatyzowanie zarządzania informacją i zasobami publicznymi; uporządkowanie rejestrów publicznych, stworzenie warunków dla ich współpracy i wymiany danych (zgodnie z wymogami interoperacyjności), udostępnienie zawartych w nich informacji; zapewnienie optymalnych warunków przechowywania i zabezpieczenia informacji/danych (w tym szczególnie: systemy zarządcze, technologii przetwarzania danych, itp.).

3. E-administracja:

uproszczenie i zinformatyzowanie procedur zorientowane na użytkownika (np. zintegrowanie wewnętrznych systemów obsługi/zarządzania podmiotów świadczących usługi publiczne w województwie, tworzenie systemów zarządzania zasobami ludzkimi, tworzenie narzędzi elektronicznej obsługi działalności gospodarczej).

W ramach realizacji każdego z ww. typów projektów musi powstać usługa publiczna udostępniona on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 – dwustronna interakcja.

 

Wsparcie szkoleniowe w zakresie rozwoju usług opartych o TIK (jako element uzupełniający projektów wskazanych powyżej w ramach cross-financingu).

 

Preferencjami objęte zostaną projekty:

  • realizowane na obszarze strategicznej interwencji OSI – Obszary o słabym dostępie do usług publicznych,
  • wynikające z dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie – Strategia”,
  • realizowane w partnerstwie, polegające na wdrożeniu usług na wyższych poziomach zaawansowania (tj. poziom co najmniej 4 – transakcja).

 

Termin i miejsce spotkania

14  czerwca 2018 roku w godzinach 9.00–14.00

 

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, pokój nr 2

 

Warunki uczestnictwa

 

1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 7 czerwca 2018 r., do godz. 10:00,

2) potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatora spotkania po zakończeniu rekrutacji.

 

Więcej informacji

Szczegółowe informacje na temat spotkania można uzyskać dzwoniąc:

tel. 89 521 93 85 lub tel. 89 521 96 52

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.