Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Ogłoszenie BGK na wybór Pośredników Finansowych

1 czerwca br. w DzUUE zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu nr DZZK/36/DIF/2018, pn. „Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Poręczenie”” – Poddziałanie 1.5.3 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020 cz. I - V”.

 

Dokumentacja przetargowa dostępna jest na Platformie Zakupowej BGK:

https://bgk.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/67988/wybor-posrednikow-finansowych-w-celu-wdrazania-instrumentu-finansowego-poreczenie-w-ramach-projektu-wsparcie-rozwoju-i-konkurencyjnosci-przedsiebiorstw-przez-instrumenty-finansowe-rpo-wim-2014-2020-poddzialanie-1-5-3-wzrost-konkurencyjnosci-przedsi

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS