Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Spotkanie informacyjne dotyczące działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Informacje o spotkaniu

Zapraszamy wszystkich potencjalnych wnioskodawców na bezpłatne spotkanie dla osób zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach naboru 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Spotkanie skierowane jest do:

  • przedsiębiorstw.

W ramach spotkania do dyspozycji będą pracownicy Biura Projektów Energetyka, którzy odpowiedzą na pytania związane z ubieganiem się o środki dostępne w konkursie.

 

Dofinansowanie można otrzymać na:

Budowę/modernizację sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego realizowanych przez operatorów systemu dystrybucyjnego,
w zakresie:

  • Sieci o niskim i średnim napięciu (poniżej 110 kV);
  • Sieci o napięciu 110 kV, wyłącznie w sytuacji, gdy projekt nie został ujęty na Liście Projektów Strategicznych do infrastruktury energetycznej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ), stanowiącej Projekt pipline dla sektora energetyki w ramach PO IiŚ.

 

Termin i miejsce spotkania

19 czerwca 2018 roku w godzinach 9.00–14.00

 

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91, Olsztyn,

 

Warunki uczestnictwa

1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 15 czerwca 2018 roku, do godz. 10:00,

2) potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatora spotkania po zakończeniu rekrutacji

 

Więcej informacji

Szczegółowe informacje na temat spotkania można uzyskać:

- telefonicznie, pod nr tel.: 89 52 19 685, 89 52 19 691

- drogą elektroniczną na e-mail: nabory.energetyka@warmia.mazury.pl

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS