Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiany w Regulaminie konkursu - 13.06.2018 r.

Informujemy, że od 18 czerwca 2018 r. w Regulaminie konkursu zostaną wprowadzone następujące zmiany:

  • aktualizacja załączników nr 1, 2 i 3, która wynika z nowo obowiązujących przepisów w związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
    • Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014-2020;
    • Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020;
    • Załącznik nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014-2020 wraz z załącznikami do umowy.
  • usunięcie załącznika nr 17 do Regulaminu konkursu Wzór Oświadczenia dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji. Dotychczas przedmiotowe oświadczenie należało złożyć w wersji papierowej wraz z wnioskiem  o dofinansowanie (jako oddzielny dokument). W nowej wersji wniosku o dofinansowanie (wersja 6.0) oświadczenie to zostało wpisane na stałe we wniosek w części VII Oświadczenie. W związku z powyższym od 18 czerwca 2018 r. nie będzie konieczności składania przedmiotowego oświadczenia w wersji papierowej.

 

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

 

Ważne!

W związku z tym, że konkurs ma charakter otwarty (rundy konkursowe) Wnioskodawcy mieli możliwość utworzenia wniosków w systemie LSI MAKS2 już od momentu ogłoszenia konkursu (tj. od 26 stycznia 2018 r. – obowiązywała wtedy wersja 5.0 wniosku o dofinansowanie projektu). Natomiast od 18 czerwca 2018 r. obowiązuje wersja 6.0 wniosku o dofinansowanie projektu – dlatego też wszystkie wnioski utworzone i edytowane, a nie wysłane w systemie LSI MAKS2, będą musiały zostać ponownie utworzone na nowej wersji wniosku o dofinansowanie projektu. Poprzednie wersje wniosków będą widoczne w systemie, tak aby Wnioskodawcy nie utracili postępu swojej pracy.

Pliki do pobrania

Dokumentacja konkursowa po zmianach - format zip - 18.06.2018 r.

2018-06-13

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS