Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
www.dniotwarte.eu
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Spotkania informacyjne 26 czerwca 2018 r. w Olsztynie na usługi społeczne - profilaktyka raka szyjki macicy

Informacje o spotkaniu

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące przedstawienia głównych założeń konkursu w ramach szczepień dziewcząt przeciwko HPV.

Spotkanie informacyjne dotyczące Poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe oraz Poddziałania 11.2.2  Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – ZIT Olsztyn.

Podczas spotkania przedstawione zostaną główne założenia konkursu w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na następujący typ projektu:

  • Wdrożenie profilaktyki raka szyjki macicy (w zakresie szczepienia dziewcząt w wieku ok. 11/14 lat celem uzupełnienia interwencji krajowej).

Konkurs skierowany jest do:

  • podmiotów leczniczych;
  • jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń;
  • jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego;
  • organizacji pozarządowych lub organizacji non-profit posiadających doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych;
  • podmiotów ekonomii społecznej posiadających doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych.

Termin i miejsce spotkania

26 czerwca 2018 r. w godzinach 10.00-13.45,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Głowackiego 17  w Olsztynie,

sala 105/106

Warunki uczestnictwa

1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 22 czerwca 2018 r. do godz. 14.00,

2) potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania po zakończeniu rekrutacji.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa.

Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Więcej informacji o spotkaniu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Koordynacji Promocji, tel. (89) 512 51 84 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS