Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 18.06.2018 r.

Pytanie: czy w ramach Działania 5.1 Gospodarka odpadowa, konkurs nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-002/18, przedsiębiorca może wnioskować na budowę instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych na potrzeby własne? Tj. zakład w procesie produkcji wytwarza odpady niebezpieczne i chce stworzyć instalację ich unieszkodliwiania na własne potrzeby – czy taki projekt kwalifikuje się do uzyskania wsparcia w ramach konkursu?

Odpowiedź: W RPO WiM 2014–2020 w ramach Działania 5.1 przewidziana została możliwość realizowania projektów polegających na „kompleksowej poprawie gospodarki odpadami niebezpiecznymi, w tym budowie i modernizacji instalacji do odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, o ile wynika to z WPGO”. Wobec powyższego możliwe jest uzyskanie dofinansowania przez przedsiębiorcę, o ile instalacja została uwzględniona w Wojewódzkim Planie Gospodarowania Odpadami (WPGO).

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS