Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Spotkanie dotyczące naboru 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych

Informacje o spotkaniu

Zapraszamy wszystkich potencjalnych wnioskodawców na bezpłatne spotkanie dla osób zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach naboru 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych

 

Spotkanie, skierowane do:

 • samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • przedsiębiorców,
 • jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń,
 • jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • lekarzy i pielęgniarek, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej i udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

W ramach spotkania do dyspozycji będą pracownicy Biuro Projektów Infrastruktura Społeczna, którzy odpowiedzą na pytania związane z ubieganiem się o środki dostępne w konkursie.

 

Dofinansowanie można otrzymać na:

doposażenie podmiotów w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną (wraz z zastosowaniem TIK – oprogramowanie, sprzęt – jako element projektu).

 

Cele działania realizowane w ramach następujących typów przedsięwzięć:

 •  Schemat A dotyczy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). Przeznaczony jest dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które realizują świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i/lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i nie oferują stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych:
  • doposażenie podmiotów w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną (wraz z zastosowaniem TIK – oprogramowanie, sprzęt – jako element projektu).

 

Preferencjami objęte zostaną projekty:

 • realizowane na obszarze strategicznej interwencji OSI – Obszary o słabym dostępie do usług publicznych oraz OSI – Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej,
 • wynikające z dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie – Strategia”,
 • efektywne kosztowo i realizowane przez podmioty, które wykazują największą efektywność finansową,
 • przewidujące działania konsolidacyjne i inne formy współpracy podmiotów leczniczych,
 • działania w zakresie reorganizacji i restrukturyzacji wewnątrz podmiotów leczniczych, w celu maksymalizacji wykorzystania infrastruktury, w tym sąsiadującej, oraz stopnia jej dostosowania do istniejących deficytów.

 

Termin i miejsce spotkania

3 lipca 2018 r. w godzinach 9.00–14.00

 

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, pokój nr 16

 

Warunki uczestnictwa

1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 27 czerwca 2018 r., do godz. 10:00,

2) potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatora spotkania po zakończeniu rekrutacji.

 

Więcej informacji

Szczegółowe informacje na temat spotkania można uzyskać:

- telefonicznie, pod nr tel.: 89 521 96 24, 89 521 96 34

- drogą elektroniczną na e-mail: nabory.ispoleczna@warmia.mazury.pl

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS