Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 26.06.2018 r.

Pytanie 1:  Proszę o interpretację wskaźnika produktu „Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków”. Wskaźnik ten jest zdefiniowany w następujący sposób w dokumencie „Wskaźniki programowe RPO WiM 2014–2020 – założenia metodyczne”:

„zgodnie z WLWK (definicja Komisji Europejskiej - Źródło: The Programming Period 2014-2020 - Guidance document on monitoring and evaluation - European Regional Development) Liczba osób, których ścieki transportowane są do oczyszczalni ścieków poprzez sieć transportującą ścieki (sieć kanalizacyjną) w rezultacie zwiększenia przepustowości oczyszczania/transportu ścieków osiągniętego przez projekt i którzy wcześniej nie byli podłączeni albo byli obsługiwani przez półstandardowe (poniżej standardów) oczyszczanie ścieków. Wskaźnik uwzględnia ulepszenie poziomu oczyszczania ścieków. Wskaźnik obejmuje osoby w gospodarstwach domowych z faktycznie istniejącym (tzn. nie potencjalnym) podłączeniem do systemu oczyszczania ścieków”.

W ramach projektu:

  • Nie przyłącza się nowych użytkowników do sieci, z nowej oczyszczalni będą korzystać wyłącznie użytkownicy, którzy korzystali z niej wcześniej i byli podłączeni uprzednio.
  • W wyniku realizacji projektu zostanie uzyskany stopień oczyszczania ścieków zgodny z przepisami prawa.

Proszę o wyjaśnienie, czy w takim przypadku wskaźnik dotyczy wnioskodawcy. Wątpliwość budzi sformułowanie „dodatkowi użytkownicy” w tytule wskaźnika. W przypadku niniejszego projektu nie będą podłączane do systemu żadne dodatkowe osoby.

Natomiast, gdybyśmy rozumieli ten wskaźnik jako liczbę osób, których ścieki były wcześniej oczyszczane poniżej standardów, a po realizacji projektu uzyskają możliwość oczyszczania ścieków zgodnie z przepisami prawa, dotyczyłby on wnioskodawcy.

Proszę o jednoznaczne rozstrzygnięcie kwestii problemowej.

 

Odpowiedź: Zgodnie z definicją wskaźnik uwzględnia ulepszenie poziomu oczyszczania ścieków i oznacza liczbę osób, których ścieki transportowane są do oczyszczalni ścieków poprzez sieć transportującą ścieki (sieć kanalizacyjną) w rezultacie zwiększenia przepustowości oczyszczania/transportu ścieków osiągniętego przez projekt i:

1. którzy wcześniej nie byli podłączeni

albo

2. którzy byli obsługiwani przez półstandardowe (poniżej standardów) oczyszczanie ścieków.

Jeżeli projekt spełnia przynajmniej jeden z powyższych punktów oznacza, że realizuje wskaźnik pn. „Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków”.

 

 

Pytanie 2: Proszę o wskazanie, czym różnią się wskaźniki produktu „Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków” oraz rezultatu „Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków”. Ze względu na brak definicji wskaźnika „Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków” w WLWK oraz w dokumencie „Wskaźniki programowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 – założenia metodologiczne” niejasne jest, czemu jeden ze wskaźników jest wskaźnikiem produktu (i to ten, który miałby liczyć dodatkowe osoby), a drugi rezultatu, oraz czy i ewentualnie czym różnią się w/w wskaźniki.

Odpowiedź: Wskaźniki różnią się terminem osiągnięcia. Wartość docelową wskaźnika produktu należy bezwzględnie osiągnąć (i móc wykazać) na moment finansowego zakończenia realizacji projektu. Wskaźniki rezultatu mogą zostać osiągnięte w okresie 12 miesięcy od zakończenia finansowej realizacji projektu. Realizacja projektu może przynosić dalsze korzyści także w dłuższej perspektywie (po dniu zakończeniu realizacji) i wskaźnik „Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków” pozwala na wykazanie takich przypadków. Zawsze należy uzasadnić, dlaczego wskazana wartość docelowa wskaźnika rezultatu nie zostanie osiągnięta w momencie zakończenia finansowego realizacji projektu.

Należy pamiętać, że wartości wybranych wskaźników powinny zostać określone w sposób realny i możliwy do osiągnięcia. Niewykonanie wskaźnika w projekcie może stanowić przesłankę do stwierdzenia nieprawidłowości.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.