Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Lepsza komunikacja w okolicach Braniewa

W poniedziałek 2 lipca przedstawiciele zarządu województwa i Zarządu Dróg Wojewódzkich podpiszą porozumienie z władzami Braniewa na współpracę przy rozbudowie dróg.


Jedna z inwestycji dotyczy drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Braniewo – Wola Lipowska. Planowany koszt zadania to ponad 66 mln zł, a zakończenie robót przewiduje się na maj 2020 roku. Drugi remont przewiduje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie – Braniewo, na odcinku Frombork – Braniewo. Koszt tego zadania wynosi ponad 40 mln zł, a zakończenie robót to czerwiec 2020 roku. Oba projekty są częścią większego przedsięwzięcia – rozbudowy ciągu komunikacyjnego dróg wojewódzkich, objętego dofinansowaniem funduszami unijnymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. W tych przedsięwzięciach partycypuje samorząd miasta Braniewa.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS