Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Sieć miast dobrego życia się rozszerza

We wtorek 10 lipca w Urzędzie Marszałkowskim zostanie podpisany aneks do porozumienia w sprawie realizacji ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow województwa warmińsko-mazurskiego w ramach RPO WiM 2014–2020.

Podpisanie aneksu umożliwi dodanie do listy rezerwowej programu (obejmującej projekty dotychczasowej „czternastki”) projektów pięciu nowych miast: Bartoszyc, Działdowa, Jezioran, Lidzbarka oraz Ornety. Te miasta należą już do stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow”, ale dotychczas nie zostały ujęte w programie. Łączna liczba miast sieci Cittaslow uwzględnionych w programie będzie od teraz wynosić 19.

O pół miliona euro zostaną też zwiększone środki RPO WiM 2014–2020 na realizację projektów zawartych w ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast Cittaslow. Wprowadzenie limitu 2 mln zł, jako maksymalnej wysokości dofinansowania projektów z listy rezerwowej programu, umożliwi z kolei zapewnienie środków wsparcia dla większej liczby projektów.

W konsekwencji zmiany te, a także oszczędności powstałe przy kontraktowaniu oraz realizacji projektów uwzględnionych w programie na liście podstawowej, umożliwią uruchomienie konkursu w ramach osi priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji RPO WiM 2014–2020 na projekty infrastrukturalne znajdujące się na liście rezerwowej już w bieżącym roku.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS