Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana regulaminu konkursu i zwiększenie dofinansowania – 10.07.2018 r.

10 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego dokonał zmiany Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020) w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym odnośnie projektu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno – Bartoszyce”, umieszczonego w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WiM  w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Infrastruktura transportowa dotyczy aktualizacji kwoty dofinansowania projektu.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę w sprawie określenia zasad przygotowania do realizacji projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno – Bartoszyce” zidentyfikowanego do wdrożenia w trybie pozakonkursowym wprowadzającą aktualizację kwoty dofinansowania projektu oraz zmianę zakładanej długości przebudowy drogi wojewódzkiej nr 512 z 49,583 km na 47,941 km (redukcja o 1,642 km).

W konsekwencji ww. Uchwałą Zarządu zmieniono wartość dofinansowania projektu z 26 018 742,22 EUR (112 231 844,57 PLN) na 55 645 871,05 EUR (242 788 500,00 PLN).

Zmiana obowiązuje od 10.07.2018 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu – obowiązuje od 10.07.2018 r.

2018-07-10

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS