Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana Instrukcji wypełniania wniosku – 10.07.2018 r.

10.07.2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Aktualizacja wynika z konieczności ujednolicenia zapisów zawartych w Instrukcji wypełniania wniosku z zapisami zawartymi w Regulaminie konkursu w zakresie  liczby egzemplarzy wniosku o dofinansowanie, które należy przedłożyć w odpowiedzi na konkurs.

Zmiany obowiązują od 10.07.2018 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wszystkie wprowadzone zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, ze zm.) nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców ani pogorszeniem warunków konkursu.

Pliki do pobrania

Instrukcja wypełniania wniosku – obowiązuje od 10.07.2018 r.

2018-07-10

Uzasadnienie zmian

2018-07-10

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS