Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Informacja o zakończeniu konkursu – 6.08.2018 r.

31 lipca 2018 r. zakończono etap oceny kryteriów formalnych w ramach konkursu nr RPWM.05.04.01-IZ.00-28-001/18.

Żaden ze złożonych wniosków o dofinansowanie nie spełnił kryteriów wyboru projektów i w związku z tym żaden wniosek nie został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu, co zostało przyjęte uchwałą Zarządu Województwa 6.08.2018 r.

Pliki do pobrania

Lista członków KOP

2018-08-03

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.