Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 30.08.2018 r.

Pytanie

Zgodnie z zapisami Regulaminu:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi:

- dla projektów, których zakres rzeczowy obejmuje instalację fotowoltaiczną: 500 000,00 PLN;

- dla projektów, których zakres rzeczowy obejmuje inne źródła energii odnawialnej niż instalacja fotowoltaiczna: 300 000,00 PLN.

Jak należy rozumieć zapis: dla projektów, których zakres rzeczowy obejmuje inne źródła energii odnawialnej niż instalacja fotowoltaiczna: 300 000,00 PLN. Czy zakres może obejmować tylko inne źródła energii, czy  można połączyć np. pompę ciepła + instalację fotowoltaiczną i złożyć projekt na 300 000 zł (wydatków kwalifikowalnych)?


Odpowiedź

Istnieje możliwość połączenia w jeden projekt wykorzystania różnych źródeł energii odnawialnej. W przypadku, gdy elementem projektu łączonego będzie montaż instalacji fotowoltaicznej, minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wyniesie 500 000 PLN.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS