Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wydłużenie etapu weryfikacji warunków formalnych – 5.09.2018 r.

Zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu konkursu, informujemy o wydłużeniu terminu weryfikacji warunków formalnych wniosków.

Z uwagi na złożoność projektów w przedmiotowym konkursie oraz duże obciążenie instytucji związane z kumulacją wielu konkursów, termin przewidziany w Regulaminie konkursu na weryfikację warunków formalnych wniosków wymaga wydłużenia o 14 dni, tj. z 95 dni na 109 dni od dnia zamknięcia naboru.

Przedmiotowe zmiany zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.