logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Komunikat w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie w działaniu 3.2 E-zdrowie

Z przykrością informujemy, że z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WiM nie jest możliwe ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie w działaniu 3.2 E-zdrowie zaplanowanego na kwiecień bieżącego roku.

 

Kluczowy element systemu obiegu informacji w sferze usług zdrowotnych będzie stanowić Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych tzw. P1. Realizowane na szczeblu krajowym prace nad Platformą nie zostały dotychczas ukończone. Wobec braku pełnej funkcjonalności systemu nie jest możliwa koordynacja projektów informacyjnych w obszarze e-zdrowia oraz zapewnienie interoperacyjności i kompatybilności rozwiązań na poziomie regionalnym z Platformą P1, co stanowi warunek dofinansowania projektów z regionalnych programów operacyjnych. W konsekwencji Instytucja Zarządzająca jest zmuszona przesunąć termin naboru w działaniu 3.2 do czasu umożliwienia uzgodnienia opracowanego przez nią planu działania w sektorze zdrowia w części obejmującej kryteria wyboru projektów w obszarze e-zdrowia przez Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia funkcjonujący przy Ministerstwie Zdrowia.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.