Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wydłużenie etapu weryfikacji warunków formalnych – 24.09.2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 informuje o zmianie terminu weryfikacji warunków formalnych z 80 dni do 165 dni w konkursie nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (Schemat A).

Przyczyną wydłużenia terminów jest ograniczona zdolność do weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów ze względu na kumulację obowiązków związanych  z równoczesną obsługą 5 naborów wniosków o dofinansowanie, przygotowywaniem dokumentacji konkursowych.

Zgodnie z § 10 ust. 2 Regulaminu konkursu nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/18 wydłużenie terminu weryfikacji warunków formalnych nie wymaga zmiany Regulaminu.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS