Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana wzoru umowy – 24.09.2018 r.

Informujemy, iż decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24.07.2018 r. nastąpiła zmiana Regulaminu konkursu nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/18 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej Osi 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (Schemat A), w zakresie zmiany załącznika nr 16 do Regulaminu konkursu nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/18 „Wzoru umowy o dofinansowanie projektu”.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Pliki do pobrania

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 21.09.2018 r.

2018-09-24

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.