Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
bezpłatne wibinarium
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Konsultacje Regulaminu konkursu Poddziałania 2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych

30 października 2018 roku ogłoszony zostanie  konkurs na dofinansowanie projektów związanych z  podnoszeniem poziomu kompetencji i kwalifikacji w zakresie języków obcych, ICT oraz zarządzania projektem (planowania i osiągania celów) (Poddziałanie 2.3. Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych). Chcielibyśmy przygotować i zorganizować ten konkurs w sposób jak najbardziej przyjazny i zrozumiały dla Państwa, potencjalnych Beneficjentów. Dlatego też zwracamy się z prośbą o wyrażenie opinii i przedstawienie uwag dotyczących Regulaminu konkursu.

Naszym celem jest pełne wykorzystanie środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego wspierających osoby dorosłe z grup defaworyzowanych.

Biorąc pod uwagę doświadczenie, które posiadają Wnioskodawcy, wszelkie propozycje i uwagi są dla nas szczególnie cenne. Państwa udział w przygotowywaniu zapisów Regulaminu konkursu umożliwi nam również szersze zapoznanie się z problemami z jakimi borykają się Wnioskodawcy zarówno podczas przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu, jak i podczas realizacji projektu.

Wszystkie przesłane przez Państwa sugestie zostaną wzięte pod uwagę podczas formułowania ostatecznej wersji ww. dokumentu.

Uwagi mogą Państwo składać na formularzu.  

 

Na uwagi do projektu Regulaminu konkursu czekamy do dnia 15 października br., zapraszamy do przesłania ich na adres: e.baraszkiewicz@warmia.mazury.pl.

Pliki do pobrania

Formularz zgłaszania uwag

2018-10-08

Regulamin konkursu

2018-10-08

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS