Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
bezpłatne wibinarium
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Spotkanie dotyczące naboru 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu Schemat C

Informacje o spotkaniu

Zapraszamy wszystkich potencjalnych wnioskodawców na bezpłatne spotkanie dotyczące wsparcia w ramach naboru 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu, schemat C

 

Spotkanie, skierowane do:

  • Grup przedsiębiorstw (MŚP) – w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja, IOB,
  • Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB),
  • Specjalnych stref ekonomicznych.

W ramach spotkania do dyspozycji będą pracownicy Biura Projektów Przedsiębiorczość, którzy odpowiedzą na pytania związane z ubieganiem się o środki dostępne w konkursie.

 

Dofinansowanie można otrzymać na:

Sieciowe/partnerskie projekty promocji gospodarczej, tj. produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwa z województwa warmińsko-mazurskiego (projekty realizowane wspólnie przez min. 3 MŚP lub w przypadku realizacji projektu przez IOB lub specjalną strefę ekonomiczną – przy zaangażowaniu min. 3 MŚP).

W ramach niniejszego Poddziałania wspierane będą kompleksowe sieciowe projekty promocji gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym, których celem będzie zarówno wypromowanie oferty gospodarczej województwa, jak i wzrost napływu bezpośrednich inwestycji zewnętrznych (w tym zagranicznych) do regionu. Działania promocji gospodarczej mogą obejmować m.in.

  • przygotowanie kompleksowych ofert inwestycyjnych;
  • tworzenie nowych i rozwój istniejących systemów informacji gospodarczej;
  • kampanie medialne;
  • organizacja i udział w przedsięwzięciach o charakterze gospodarczym ukierunkowane na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu (wyłącznie jako komponent większego projektu, tego typu działania nie mogą stanowić oddzielnego projektu).

Preferencje uzyskają projekty z obszaru zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych specjalizacji.

 

Termin i miejsce spotkania

16 października 2018 roku w godzinach 9.00–14.00

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, pokój nr 22

 

Warunki uczestnictwa

  1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 15 października 2018 r., do godz. 10:00,
  2. Potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatora spotkania po zakończeniu rekrutacji.

 

Więcej informacji

Szczegółowe informacje na temat spotkania można uzyskać:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS