Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowej 4

23 października 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził zmianę Szczegółowego opisu osi priorytetowej 4 Efektywnosć energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020:

Oś 4 Efektywność energetyczna

Wykaz zmian

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS