Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Spotkanie informacyjne

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe.

Podczas spotkania przedstawione zostaną główne założenia konkursu nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-002/18, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na następujący typ projektu:

  • Opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania (wraz z sanacją) wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych;
  • Konkurs realizuje założenia Programu Polityki Zdrowotnej na lata 2018–2021 w zakresie profilaktyki, wczesnego wykrywania i rehabilitacji zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci i młodzieży z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Konkurs skierowany jest do:

  • podmiotów leczniczych;
  • jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń;
  • jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego;
  • organizacji pozarządowych lub organizacji non-profit posiadających doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych;
  • podmiotów ekonomii społecznej posiadających doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych.

 

Termin i miejsce spotkania

13 listopada 2018 r. w godzinach 10.00–13.00, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie sala 105/106 (I piętro) – ul. Głowackiego 17, wejście od Teatru Lalek

 

Warunki uczestnictwa

1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 9.11.2018 r. do godz. 13.00,

2) potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania po zakończeniu rekrutacji.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.


Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.


Więcej informacji

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Koordynacji Promocji, tel. (89) 512 51 84 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.