Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 5.11.2018 r.

Pytanie:

Proszę o informację czy kryterium specyficzne obligatoryjne nr 7 dotyczące liczby złożonych wniosków dotyczy także partnerów, tj. czy jeden podmiot może być partnerem w kilku wnioskach? Czy podmiot, który w jednym wniosku występuje jako wnioskodawca, może być w drugim jako partner?

Odpowiedź:

Przedmiotowe kryterium dotyczy wyłącznie Wnioskodawców, nie dotyczy Partnerów. Oznacza to, że dany podmiot jako Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie projektu. Ten sam podmiot może być Partnerem w innym wniosku czy nawet w kilku innych wnioskach. Dopuszczalne jest więc by podmiot „A” był Wnioskodawcą we wniosku „X”, a jednocześnie Partnerem we wnioskach „Y” i „Z”.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS